จ.- ส. 09.00-18.00 น.

เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ว้าวสุดมันส์] 6D3N

รหัสสินค้า: CONC191173
เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ว้าวสุดมันส์] 6D3N

  • เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย – โซลทาวเวอร์ – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – คอสเมติค หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
  • อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 ( 45 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 36
26 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 36
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 36
31 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 36
1 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 36
2 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 36
3 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 36
6 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 36
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
8 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
13 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
14 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
15 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
16 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
17 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
20 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
21 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
22 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
23 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
24 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
27 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
28 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
29 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
30 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
31 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 36
3 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
4 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
6 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
10 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
13 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
17 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
18 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
19 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
24 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
26 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
27 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 36
28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 36

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ว้าวสุดมันส์] 6D3N
เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ว้าวสุดมันส์] 6D3N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน