จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 4 OSAKA KYOTO MIYAMA 5D3N

รหัสสินค้า: CONC191098
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 4 OSAKA KYOTO MIYAMA 5D3N

  • เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอาริ
  • สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า
เดินทางช่วง
1 ก.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 ( 81 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
12 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 4 OSAKA KYOTO MIYAMA 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 4 OSAKA KYOTO MIYAMA 5D3N
ราคาเริ่มต้น 14,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน