จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA LOVER SUMMER 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC191062
ทัวร์เกาหลี  HAPPY KOREA LOVER SUMMER 5วัน 3คืน

  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน ( - / L / D ) วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( B / L / - )
  • ตลาดทงแดมุน ย่านเมียงดง ย่างฮงแด
  • หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
เดินทางช่วง
14 มิ.ย. 62 - 1 ก.ย. 62 ( 22 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 7,777 12,777 แสดง - 24
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 7,777 12,777 แสดง - 24
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 7,777 12,777 แสดง - 24
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 9,876 14,876 แสดง - 24
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 7,777 12,777 แสดง - 24
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 7,777 12,777 แสดง - 24
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 7,777 12,777 แสดง - 24
Sold Out
2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 7,777 12,777 แสดง - 24
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 7,777 12,777 แสดง - 24
Sold Out
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 7,999 12,999 แสดง - 24
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 8,999 13,999 แสดง - 24
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 11,876 16,876 แสดง - 24
Sold Out
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 8,888 13,888 แสดง - 24
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 8,888 13,888 แสดง - 24
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 7,777 12,777 แสดง - 21
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 15
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 15
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 15
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 11,876 16,876 แสดง - 22
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 11,876 16,876 แสดง - 15
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 6,666 11,666 แสดง - 15
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 8,765 13,765 แสดง - 15
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี  HAPPY KOREA LOVER SUMMER 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA LOVER SUMMER 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 6,666
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน