จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

รหัสสินค้า: CONC191012
ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

  • เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไทเป 2 คืน ชิม ช้อป จุใจ...ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
  • เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน ผูหลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ร้านชา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านเค้กสัปปะรด เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ศูนย์สร้อยสุขภาพ DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 ส.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 11,899 16,399 แสดง - 25
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,899 18,399 แสดง - 29
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 12,899 17,399 แสดง - 25
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 12,899 17,399 แสดง - 25
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 12,899 17,399 แสดง - 25
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 12,899 17,399 แสดง - 25
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 12,899 17,399 แสดง - 25
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 13,899 18,399 แสดง - 25
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 13,899 18,399 แสดง - 25
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 13,899 18,399 แสดง - 19
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 16,899 21,399 แสดง - 21
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,899 19,399 แสดง - 25
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)
ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)
ราคาเริ่มต้น 11,899
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน