จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC190961
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน

  • • ชมงานศิลปะมากมายกว่า 50 ชิ้น ที่ ANYANG ART PARK • พาชมโรงถ่ายละครย้อนยุคของซีรีส์ดังอย่าง แดจังกึม , Kang Chi
  • • ไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา ที่มีเศียรพระพุทธเป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก • สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND • คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซล N SEOUL TOWER • ช้อปปิ้งกระจายย่านดัง เมียงดง • ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE
เดินทางช่วง
1 ก.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 ( 92 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
28 ก.ย. 62 - 1 พ.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 17,900 22,800 แสดง - 0
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
27 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
29 พ.ย. 62 - 2 ม.ค. 63 14,900 19,800 แสดง - 0
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน