จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL

รหัสสินค้า: CONC190823
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL

  • เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
  • ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ก.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 7,900 9,900 แสดง - 34
6 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 6,900 8,900 แสดง - 34
13 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 9,900 11,900 แสดง - 34
20 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 7,900 9,900 แสดง - 34
23 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 34
27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 7,900 9,900 แสดง - 34
3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 7,900 9,900 แสดง - 34
10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 7,900 9,900 แสดง - 34
17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 7,900 9,900 แสดง - 34
24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 7,900 9,900 แสดง - 34
1 ธ.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62 7,900 9,900 แสดง - 34
4 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 34
11 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 34
18 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 6,900 8,900 แสดง - 34
22 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 7,900 9,900 แสดง - 34
25 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 6,900 8,900 แสดง - 34
29 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL
ราคาเริ่มต้น 6,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน