จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL

รหัสสินค้า: CONC190823
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL

  • เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
  • ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 7,900 9,900 แสดง - 30
5 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 7,900 9,900 แสดง - 34
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 6,900 8,900 แสดง - 30
3 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 7,900 9,900 แสดง - 34
10 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 6,900 8,900 แสดง - 30
17 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 7,900 9,900 แสดง - 30
Sold Out
24 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 6,900 8,900 แสดง - 30
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 6,900 8,900 แสดง - 30
7 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 7,900 9,900 แสดง - 30
8 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 7,900 9,900 แสดง - 30
14 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 7,900 9,900 แสดง - 30
21 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 8,900 10,900 แสดง - 30
Sold Out
28 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 7,900 9,900 แสดง - 30
29 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 7,900 9,900 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL
ราคาเริ่มต้น 6,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน