จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190805
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 4D2N

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน /ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ
  • ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,800 18,700 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 0
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 12,800 17,700 แสดง - 0
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 0
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
Sold Out
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
Sold Out
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
Sold Out
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 10,100 15,000 แสดง - 0
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 10,400 15,300 แสดง - 0
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 10,700 15,600 แสดง - 0
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 10,700 15,600 แสดง - 0
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 11,000 15,900 แสดง - 0
Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 0
Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 0
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 11,900 16,800 แสดง - 0
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,400 19,300 แสดง - 0
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 16,400 21,300 แสดง - 0
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,400 23,300 แสดง - 0
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 19,400 24,300 แสดง - 0
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 17,400 22,300 แสดง - 0
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 14,400 19,300 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 4D2N
ราคาเริ่มต้น 9,200
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน