จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190805
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 4D2N

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน /ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ
  • ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 9,000 13,900 แสดง - 0
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 9,600 14,500 แสดง - 0
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 10,600 15,500 แสดง - 0
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,600 18,500 แสดง - 0
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 0
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 0
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 9,300 14,200 แสดง - 0
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 9,300 14,200 แสดง - 0
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 9,000 13,900 แสดง - 0
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 9,300 14,200 แสดง - 0
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 9,600 14,500 แสดง - 0
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 9,600 14,500 แสดง - 0
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 9,300 14,200 แสดง - 0
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 9,300 14,200 แสดง - 0
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 9,300 14,200 แสดง - 0
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 9,600 14,500 แสดง - 0
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 9,900 14,800 แสดง - 0
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 0
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 0
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 0
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 11,700 16,600 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,200 19,100 แสดง - 0
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 16,200 21,100 แสดง - 0
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,200 23,100 แสดง - 0
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 19,200 24,100 แสดง - 0
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 17,200 22,100 แสดง - 0
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 14,200 19,100 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 4D2N
ราคาเริ่มต้น 9,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน