จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190803
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4D2N

  • ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ
  • ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 0
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
7 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 12,200 17,100 แสดง - 0
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 15,200 20,100 แสดง - 0
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 0
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,800 14,700 แสดง - 0
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 9,900 14,800 แสดง - 0
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 9,500 14,400 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4D2N
ราคาเริ่มต้น 8,300
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน