จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190802
 ทัวร์เชจู  ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N

  • ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ
  • ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
21 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 9,600 14,500 แสดง - 0
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 9,300 14,200 แสดง - 0
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 9,300 14,200 แสดง - 0
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 9,600 14,500 แสดง - 0
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 9,900 14,800 แสดง - 0
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 9,600 14,500 แสดง - 0
29 ก.ย. 62 - 1 พ.ย. 62 9,300 14,200 แสดง - 0
30 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 9,600 14,500 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

 ทัวร์เชจู  ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N
ราคาเริ่มต้น 7,300
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน