จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190802
 ทัวร์เชจู  ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N

  • ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ
  • ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
31 ส.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 7,400 12,300 แสดง - 0
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 7,600 12,500 แสดง - 0
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
10 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
11 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 7,600 12,500 แสดง - 0
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 7,600 12,500 แสดง - 0
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 7,100 12,000 แสดง - 0
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 7,600 12,500 แสดง - 0
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 7,600 12,500 แสดง - 0
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 7,600 12,500 แสดง - 0
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 7,600 12,500 แสดง - 0
29 ก.ย. 62 - 1 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
30 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 7,600 12,500 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

 ทัวร์เชจู  ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N
ราคาเริ่มต้น 7,100
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน