จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER (4D2N)

รหัสสินค้า: CONC190759
ทัวร์เกาหลี ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER (4D2N)

  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมเดลของสะสม –พิพิธภัณฑ์หยก – สะพานแขวนโซกึม – ชมแสงสีเสียง SONATA OF LIGHT พระราชวังถ็อกซูกุง
  • ล็อตเต้ โซล สกาย - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท
เดินทางช่วง
8 พ.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 ( 88 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 12,100 17,000 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 15,400 20,300 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 18,400 23,300 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
2 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
4 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
17 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 14,400 19,300 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 1 พ.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER (4D2N)
ทัวร์เกาหลี ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER (4D2N)
ราคาเริ่มต้น 10,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน