จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน

รหัสสินค้า: CONC190725
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน

  • สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สัมผัสทะเลทรายแดงและนั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่
  • ใหญ่ที่สุด นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด
เดินทางช่วง
8 พ.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 ( 74 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
8 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 8,888 11,388 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 7,999 10,499 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
1 ธ.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 0
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 11,888 14,388 แสดง - 0
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 11,888 14,388 แสดง - 0
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 11,888 14,388 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
1 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 0
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน