จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ TOKYO FUJI 5D3N

รหัสสินค้า: CONC190709
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ TOKYO FUJI 5D3N

  • โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ
  • แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
เดินทางช่วง
8 พ.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 ( 58 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 16,888 24,788 แสดง - 0
10 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
12 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
13 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
14 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
20 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 16,888 24,788 แสดง - 0
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 18,888 26,788 แสดง - 0
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
28 มิ.ย. 62 - 1 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 0
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 0
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 0
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 0
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 0
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 0
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 0
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 0
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 0
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 0
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 0
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ TOKYO FUJI 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ TOKYO FUJI 5D3N
ราคาเริ่มต้น 16,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน