จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL SPRING 4วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC190164
ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL SPRING 4วัน 2คืน

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike
  • ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง
  • ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) , จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว , ซัมกย็อบซัล
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
22 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 0
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 0
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 0
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 8,300 13,200 แสดง - 0
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL SPRING 4วัน 2คืน
ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL SPRING 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 7,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน