จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL SPRING 4วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC190164
ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL SPRING 4วัน 2คืน

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike
  • ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง
  • ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) , จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว , ซัมกย็อบซัล
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
21 มี.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 ( 72 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 10,400 15,300 แสดง - 32 จอง
22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 32 จอง
23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 32 จอง
24 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 32 จอง
25 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง - 32 จอง
26 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 32 จอง
27 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 12,700 17,600 แสดง - 32 จอง
28 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 13,000 17,900 แสดง - 32 จอง
29 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง - 32 จอง
30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง - 32 จอง
31 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62 12,000 16,900 แสดง - 32 จอง
1 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62 10,000 14,900 แสดง - 32 จอง
2 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 11,000 15,900 แสดง - 32 จอง
3 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62 10,300 15,200 แสดง - 32 จอง
4 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 32 จอง
5 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 32 จอง
6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 10,900 15,800 แสดง - 32 จอง
7 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 10,000 14,900 แสดง - 32 จอง
8 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 10,700 15,600 แสดง - 32 จอง
9 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 10,700 15,600 แสดง - 32 จอง
10 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 32 จอง
11 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 32 จอง
12 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 18,900 23,800 แสดง - 32 จอง
13 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 17,900 22,800 แสดง - 32 จอง
14 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 32 จอง
15 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 12,100 17,000 แสดง - 32 จอง
16 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง - 32 จอง
17 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง - 32 จอง
18 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง - 32 จอง
19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 32 จอง
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 10,500 15,400 แสดง - 32 จอง
21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง - 32 จอง
22 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 10,300 15,200 แสดง - 32 จอง
23 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62 10,300 15,200 แสดง - 32 จอง
24 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 10,300 15,200 แสดง - 32 จอง
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 11,600 16,500 แสดง - 32 จอง
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 10,600 15,500 แสดง - 32 จอง
27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 10,300 15,200 แสดง - 32 จอง
28 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 9,300 14,200 แสดง - 32 จอง
29 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 32 จอง
30 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 32 จอง
1 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 9,300 14,200 แสดง - 32 จอง
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 9,600 14,500 แสดง - 32 จอง
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 32 จอง
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 9,300 14,200 แสดง - 32 จอง
5 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 32 จอง
6 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 32 จอง
7 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 32 จอง
8 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 32 จอง
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 32 จอง
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 32 จอง
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 32 จอง
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 32 จอง
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 32 จอง
14 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 32 จอง
15 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 32 จอง
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 32 จอง
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 17,900 22,800 แสดง - 32 จอง
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 9,900 14,800 แสดง - 32 จอง
19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 32 จอง
20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 32 จอง
21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 32 จอง
22 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 32 จอง
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 32 จอง
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 32 จอง
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 32 จอง
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 32 จอง
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 32 จอง
28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 32 จอง
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 8,300 13,200 แสดง - 32 จอง
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 32 จอง
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 32 จอง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL SPRING 4วัน 2คืน
ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL SPRING 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 7,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน