จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ปูซาน BUSAN PLUS + JOY SPRING 4วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC190136
ทัวร์ปูซาน BUSAN PLUS + JOY SPRING 4วัน 2คืน

  • หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล -พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - เอเปค เฮ้าส์
  • ซัมกย็อบซัล , ซีฟู๊ดนึ่ง , พลุโกกิ
เดินทางช่วง
21 เม.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 ( 41 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 14,300 19,200 แสดง - 0
22 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 14,300 19,200 แสดง - 0
23 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62 13,300 18,200 แสดง - 0
24 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
28 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
29 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
30 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
1 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
5 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
6 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
7 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
8 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
14 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
15 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 19,900 24,800 แสดง - 0
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
22 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 12,300 17,200 แสดง - 0
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 12,600 17,500 แสดง - 0
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ปูซาน BUSAN PLUS + JOY SPRING 4วัน 2คืน
ทัวร์ปูซาน BUSAN PLUS + JOY SPRING 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 12,300
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน