จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Winter TOKYO FUJI 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ : CONC231263
ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Winter TOKYO FUJI 5วัน3คืน

  • โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – พักออนเซ็น สวนโออิชิปาร์ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kawaguchiko Shikido Duty Free - ลานสกีฟูจิเท็น - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – เทศกาลไฟประดับ Tokyo German Village Winter Illumination
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 34,888 34,888 แสดง - 0
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 34,888 34,888 แสดง - 0
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 34,888 34,888 แสดง - 0
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 34,888 34,888 แสดง - 0
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 34,888 34,888 แสดง - 0
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 34,888 34,888 แสดง - 0
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 34,888 34,888 แสดง - 0
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 34,888 34,888 แสดง - 0
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 34,888 34,888 แสดง - 0
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 34,888 34,888 แสดง - 0
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 33,888 33,888 แสดง - 0
19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 35,888 35,888 แสดง - 0
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 35,888 35,888 แสดง - 0
21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 35,888 35,888 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Winter TOKYO FUJI 5วัน3คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Winter TOKYO FUJI 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 33,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน