จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี เชจู JEJU GOLD PACKAGE WINTER 4D2N

รหัสทัวร์ : CONC230830
ทัวร์เกาหลี เชจู JEJU GOLD PACKAGE WINTER 4D2N

  • ภูเขาฮัลลาซาน - วัดยักชอนซา - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - สวนดอกคามิเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอางค์ - ถนนสายรุ้งเชจู - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - LOTTE DUTY FREE - ดาวน์ทาวน์
เดินทางช่วง
17 ธ.ค. 66 - 3 มี.ค. 67 ( 78 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 7,999 11,999 แสดง - 0
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 7,999 11,999 แสดง - 0
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 7,999 11,999 แสดง - 0
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 7,999 11,999 แสดง - 0
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 8,999 12,999 แสดง - 0
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 9,999 13,999 แสดง - 0
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 9,999 13,999 แสดง - 0
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 9,999 13,999 แสดง - 0
24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 9,999 13,999 แสดง - 0
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 9,999 13,999 แสดง - 0
26 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 10,999 14,999 แสดง - 0
27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 11,999 15,999 แสดง - 0
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 12,999 16,999 แสดง - 0
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 14,999 18,999 แสดง - 0
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 13,999 17,999 แสดง - 0
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 12,999 16,999 แสดง - 0
1 ม.ค. 67 - 4 ม.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 0
2 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
8 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
9 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
14 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
16 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
21 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
22 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
29 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
30 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
4 ก.พ. 67 - 7 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
5 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
6 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
7 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
8 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
9 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
10 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
11 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
12 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
13 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 13,999 17,999 แสดง - 0
16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
18 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
19 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
21 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 10,999 14,999 แสดง - 0
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 12,999 16,999 แสดง - 0
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 9,999 13,999 แสดง - 0
26 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 7,999 11,999 แสดง - 0
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 7,999 11,999 แสดง - 0
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67 8,999 12,999 แสดง - 0
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 9,999 13,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี เชจู JEJU GOLD PACKAGE WINTER 4D2N
ทัวร์เกาหลี เชจู JEJU GOLD PACKAGE WINTER 4D2N
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน