จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล FREEDAY 5D3N

รหัสทัวร์ : CONC230757
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล FREEDAY 5D3N

  • นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนโออิชิ หรือ โมมิจิ ไคโร –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
เดินทางช่วง
4 ต.ค. 66 - 12 พ.ย. 66 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
7 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
8 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
29 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
31 ต.ค. 66 - 4 พ.ย. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
5 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 37,999 44,499 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล FREEDAY 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล FREEDAY 5D3N
ราคาเริ่มต้น 37,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน