จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL PACKAGE AUTUMN 5D 3N

รหัสทัวร์ : CONC230572
ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL PACKAGE AUTUMN 5D 3N

  • ถนนกังหันชินซางวินด์มิล - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ น้ำตกชอนจียอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี - แหลมซอพจีโกจี วัดยักชอนซา - โชว์ JEJU ART CIRCUS SHOW - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถไฟเที่ยว ECOLAND - ชายหาดอีโฮเทอู วัดชอนวังซา- ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอางค์ - ถนนสายรุ้งเชจู - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - LOTTE DUTY FREE - ดาวน์ทาวน์
เดินทางช่วง
4 ต.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 ( 67 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
7 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
9 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
28 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
30 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
31 ต.ค. 66 - 4 พ.ย. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
2 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
4 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
6 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
7 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
7 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 27,999 33,999 แสดง - 0
8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
9 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
12 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
13 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
14 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
19 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
26 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
27 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
28 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
29 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
30 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66 14,999 20,999 แสดง - 0
3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
4 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
5 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 10,999 16,999 แสดง - 0
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 11,999 17,999 แสดง - 0
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 12,999 18,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL PACKAGE AUTUMN 5D 3N
ทัวร์เชจู JEJU SPECIAL PACKAGE AUTUMN 5D 3N
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน