จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA SHINING SOUL 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC230536
ทัวร์เกาหลี KOREA SHINING SOUL 5 วัน 3 คืน

  • BAMBOO FOREST CAFÉ | ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ ประติมากรรมกังนัมสไตล์ | LOTTE PREMIUM OUTLET วัดพงอึนซา | ล็อตเต้เวิลด์ | ศูนย์เครื่องสำอาง ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท | สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์โสม ศูนย์น้ำมันสนแดง | DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET
เดินทางช่วง
1 พ.ค. 66 - 4 ก.ย. 66 ( 122 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 21,900 27,800 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 7,900 13,800 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66 7,900 13,800 แสดง - 0
Sold Out
31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
1 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
2 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
3 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
4 มิ.ย. 66 - 8 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
5 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
6 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 15,900 21,800 แสดง - 0
Sold Out
7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
8 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
17 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
28 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
30 มิ.ย. 66 - 4 ก.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ค. 66 - 5 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ค. 66 - 6 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ค. 66 - 7 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ค. 66 - 12 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ค. 66 - 19 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ค. 66 - 20 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
5 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
6 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 66 - 11 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
12 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
Sold Out
13 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
16 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
19 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
20 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
27 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 66 - 4 ก.ย. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA SHINING SOUL 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA SHINING SOUL 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 7,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน