จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : CONC230524
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

  • พักไถจง 1 คืน เถาหยวน 2 คืน พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ไถจง
เดินทางช่วง
4 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 0
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน