จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ใบไม้ผลิ ตุรเคีย 9D6N

รหัสทัวร์ : CONC230430
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ใบไม้ผลิ ตุรเคีย 9D6N

  •  ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชม 2 ม้าไม้ เมืองทรอย  พักโรงแรม 4-5 ดาว 6 คืน (พิเศษพัก...คัปปาโดเกีย 2 คืน)  บินตรงไม่เหนื่อยสายการบิน Turkish Airlines  ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย (ซื้อทัวร์ ขึ้นบอลลูนชมวิว)  ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)ท  ชม สุสานอตาเติร์ก สุสานที่เก็บร่างของผู้นำที่เปลี่ยนแปลงชาติตุรกี  ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี  ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE  นำชม Galata Tower หอคอยแห่งพระคริสต์ และช้อปปิ้งแหล่งใหม่ Galataport Shopping
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. 66 - 6 ก.ค. 66 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 32,999 39,998 แสดง - 0
Sold Out
6 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 32,999 39,998 แสดง - 0
Sold Out
7 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 29,999 36,998 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 32,999 39,998 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 29,999 36,998 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 32,999 39,998 แสดง - 0
Sold Out
16 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 30,999 37,998 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 32,999 39,998 แสดง - 0
Sold Out
21 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 31,999 38,998 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 32,999 39,998 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 32,999 39,998 แสดง - 0
Sold Out
28 มิ.ย. 66 - 6 ก.ค. 66 32,999 39,998 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ใบไม้ผลิ ตุรเคีย 9D6N
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ใบไม้ผลิ ตุรเคีย 9D6N
ราคาเริ่มต้น 29,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน