จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC230394
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

  •  นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์  ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง  สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน  ชมโชว์ แสง สี แสง สุดอลังการ  ช้อปปิ้ง ร้านหยก ร้านยางพารา ร้านหินอ่อน ร้านเยื่อไผ่
เดินทางช่วง
8 มิ.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 ( 48 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน