จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

รหัสทัวร์ : CONC230266
ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

  • เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 มิ.ย. 66 - 28 ต.ค. 66 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 16,990 21,990 แสดง - 17
Sold Out
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 16,990 21,990 แสดง - 18
Sold Out
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 15,990 20,990 แสดง - 34
Sold Out
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
Sold Out
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 19,990 25,990 แสดง - 35
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 19,990 25,990 แสดง - 35
23 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
Sold Out
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
30 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 14,990 19,990 แสดง - 35
2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
Sold Out
20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
Sold Out
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
Sold Out
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66 16,990 21,990 แสดง - 35
Sold Out
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 17,990 22,990 แสดง - 35
Sold Out
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 20,990 25,990 แสดง - 35
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 17,990 22,990 แสดง - 35
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน
ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน