จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระนองปิง City Tour 3D2N

รหัสทัวร์ : CONC230066
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระนองปิง City Tour 3D2N

  • – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – Avenue of Star – Symphony of lights รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียน ถาน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท
เดินทางช่วง
19 เม.ย. 66 - 28 พ.ค. 66 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 0
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 0
24 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 0
25 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 0
10 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 0
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 0
17 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 0
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 0
24 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 0
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระนองปิง City Tour 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระนองปิง City Tour 3D2N
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน