จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี SPRING NEW NORMAL 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC230062
ทัวร์เกาหลี SPRING NEW NORMAL 5 วัน 3 คืน

  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | สวนศิลป์อันยาง ถนนสายคาเฟ่แห่งอันยาง | แม่น้ำอันยาง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค ศูนย์เครื่องสำอาง | ศูนย์สมุนไพร | เกาะวอลมิ พระราชวังชางด๊อกกุง | ศูนย์โสม | ถนนยออิโด ศูนย์น้ำมันสนแดง | DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์อเมทิสต์ | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท | KOREAN SUPERMARKET
เดินทางช่วง
2 เม.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 ( 58 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
4 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
5 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
6 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
7 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
8 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
9 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
10 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 21,900 27,800 แสดง - 0
14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 21,900 27,800 แสดง - 0
15 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
16 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
17 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
18 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
19 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
20 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
21 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
23 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
24 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
25 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
26 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
27 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 21,900 27,800 แสดง - 0
28 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 21,900 27,800 แสดง - 0
29 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66 21,900 27,800 แสดง - 0
30 เม.ย. 66 - 4 พ.ค. 66 21,900 27,800 แสดง - 0
1 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
2 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
4 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
5 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66 20,900 26,800 แสดง - 0
6 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
7 พ.ค. 66 - 11 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
7 พ.ค. 66 - 11 พ.ค. 66 21,900 27,800 แสดง - 0
8 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
9 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
9 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
10 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
14 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
15 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
16 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
21 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
22 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 15,900 21,800 แสดง - 0
23 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 16,900 22,800 แสดง - 0
24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
25 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
26 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
27 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
28 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66 17,900 23,800 แสดง - 0
30 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66 18,900 24,800 แสดง - 0
31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66 19,900 25,800 แสดง - 0
29 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 17,900 23,800 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี SPRING NEW NORMAL 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี SPRING NEW NORMAL 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน