จ.- ส. 09.00-18.00 น.

HAPPY KOREAใครใครก็บินได้ 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ : CONC220623
HAPPY KOREAใครใครก็บินได้ 5วัน3คืน

  • – สวนฮานึล - ศนูยส์าหรา่ย -ทะเลสาบมาจัง -มัลดงโดนัททาวน์ – DIRTY TRUNK – เกาะวอลมิ - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ซองโดเซ็นทรัลพาร์ค - TRIPLE STREET
  • - ถนนฮงแด - ย่านเมียงดง - ศูนย์เครื่องสำอาง- ดิวตี้ฟรี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ต.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 ( 49 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25
14 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25
15 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
16 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
17 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
18 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25
20 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25
21 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25
22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25
23 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25
24 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25
25 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
26 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
27 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
28 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
29 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
30 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
31 ต.ค. 65 - 4 พ.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 25
1 พ.ย. 65 - 5 พ.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 25
2 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
3 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
4 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
5 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 25
6 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65 13,999 18,999 แสดง - 25
7 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65 13,999 18,999 แสดง - 25
8 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 25
9 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
10 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
11 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
12 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 25
13 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65 13,999 18,999 แสดง - 25
14 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65 13,999 18,999 แสดง - 25
15 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 25
16 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
17 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
18 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
19 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 25
20 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 13,999 18,999 แสดง - 25
21 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 13,999 18,999 แสดง - 25
22 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 25
23 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
24 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
25 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25
26 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 25
27 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65 13,999 18,999 แสดง - 25
28 พ.ย. 65 - 2 ธ.ค. 65 13,999 18,999 แสดง - 25
29 พ.ย. 65 - 3 ธ.ค. 65 14,999 19,999 แสดง - 25
30 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HAPPY KOREAใครใครก็บินได้ 5วัน3คืน
HAPPY KOREAใครใครก็บินได้ 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน