จ.- ส. 09.00-18.00 น.

มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง เอาใจสายมู

รหัสทัวร์ : CONC220569
มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง เอาใจสายมู

เดินทางช่วง
21 ต.ค. 65 - 19 มี.ค. 66 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 6,999 6,999 แสดง - 30
23 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 5,999 5,999 แสดง - 30
30 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 3,999 3,999 แสดง - 30
6 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 3,999 3,999 แสดง - 30
11 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65 5,999 5,999 แสดง - 30
13 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 5,999 5,999 แสดง - 30
20 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 4,999 4,999 แสดง - 30
25 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 5,999 5,999 แสดง - 30
27 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 3,999 3,999 แสดง - 30
4 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 6,999 6,999 แสดง - 30
9 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65 6,999 6,999 แสดง - 30
11 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 6,999 6,999 แสดง - 30
18 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 3,999 3,999 แสดง - 30
25 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 5,999 5,999 แสดง - 30
30 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 6,999 6,999 แสดง - 30
1 ม.ค. 66 - 1 ม.ค. 66 7,999 7,999 แสดง - 30
8 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 5,999 5,999 แสดง - 30
15 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 5,999 5,999 แสดง - 30
20 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66 5,999 5,999 แสดง - 30
29 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 5,999 5,999 แสดง - 30
5 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66 5,999 5,999 แสดง - 30
12 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 5,999 5,999 แสดง - 30
17 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66 5,999 5,999 แสดง - 30
26 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 5,999 5,999 แสดง - 30
5 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66 7,999 7,999 แสดง - 30
12 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 5,999 5,999 แสดง - 30
17 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66 5,999 5,999 แสดง - 30
19 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 5,999 5,999 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง เอาใจสายมู
มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง เอาใจสายมู
ราคาเริ่มต้น 3,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน