จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี JEJU GOLD PACKAGE 4D2N

รหัสทัวร์ : CONC220439
ทัวร์เกาหลี JEJU GOLD PACKAGE 4D2N

  • ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค –สวนส้มไร้เมล็ด- วัดซันบัง โพมุนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอู ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
เดินทางช่วง
5 พ.ย. 65 - 13 ธ.ค. 65 ( 35 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ย. 65 - 2 ธ.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ย. 65 - 3 ธ.ค. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 17,999 21,999 แสดง - 0
Sold Out
2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 19,499 23,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
6 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 16,999 20,999 แสดง - 0
Sold Out
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 18,999 22,999 แสดง - 0
Sold Out
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 15,499 19,499 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี JEJU GOLD PACKAGE 4D2N
ทัวร์เกาหลี JEJU GOLD PACKAGE 4D2N
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน