จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลีใต้ โซลที่รัก ออกแบบการท่องเที่ยวได้เอง 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ : CONC220438
ทัวร์เกาหลีใต้ โซลที่รัก ออกแบบการท่องเที่ยวได้เอง 5วัน3คืน

  • หมู่บ้านพาจูโพรวองซ์ – พระราชวังเคียงบกกุง - คลองชองกเยชอน-ตลาดควัง-จัง ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- LOTTE DUTY FREE - ย่านฮงแด - SHOPPING KOREA CENTER
เดินทางช่วง
21 ส.ค. 65 - 1 ต.ค. 65 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
22 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
23 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 17,999 23,999 แสดง - 0
27 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 17,999 23,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
29 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
30 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 17,999 23,999 แสดง - 0
3 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 17,999 23,999 แสดง - 0
4 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
5 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 17,999 23,999 แสดง - 0
10 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 17,999 23,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
12 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 17,999 23,999 แสดง - 0
17 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 17,999 23,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
19 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
20 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 17,999 23,999 แสดง - 0
24 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 17,999 23,999 แสดง - 0
25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
26 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 16,999 22,999 แสดง - 0
27 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 17,999 23,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลีใต้ โซลที่รัก ออกแบบการท่องเที่ยวได้เอง 5วัน3คืน
ทัวร์เกาหลีใต้ โซลที่รัก ออกแบบการท่องเที่ยวได้เอง 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน