จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3D2N

รหัสทัวร์ : CONC220405
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3D2N

  • อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI
เดินทางช่วง
7 ส.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ( 35 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
20 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
12 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 0
Sold Out
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 14,999 19,499 แสดง - 0
Sold Out
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 15,999 20,499 แสดง - 0
Sold Out
31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 16,999 21,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66 14,999 19,499 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3D2N
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3D2N
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน