จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลีใต้KOREA NEW NORMAL - AUTUMN - FORWEB 5D 3N

รหัสทัวร์ : CONC220254
ทัวร์เกาหลีใต้KOREA NEW NORMAL - AUTUMN - FORWEB 5D 3N

  • ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์ โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม) ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน | โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม
  • เมนู Michelin Guide | Premium SHABU SHABU | Rooftop Ocean View | BBQ Buffet
เดินทางช่วง
1 ก.ย. 65 - 2 ธ.ค. 65 ( 69 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
2 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
3 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 18,900 24,800 แสดง - 0
4 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
5 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
6 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 18,900 24,800 แสดง - 0
7 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
8 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
9 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
10 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 18,900 24,800 แสดง - 0
11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
12 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
13 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 18,900 24,800 แสดง - 0
14 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
15 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
16 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
17 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 18,900 24,800 แสดง - 0
18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
19 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
20 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 18,900 24,800 แสดง - 0
21 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
22 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
24 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 18,900 24,800 แสดง - 0
25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
26 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
27 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 18,900 24,800 แสดง - 0
28 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
1 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
2 ต.ค. 65 - 6 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
3 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
4 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
5 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
6 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
7 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
8 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
9 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
10 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
11 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
12 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 20,900 26,800 แสดง - 0
13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 20,900 26,800 แสดง - 0
14 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 20,900 26,800 แสดง - 0
15 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
16 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
17 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
18 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 20,900 26,800 แสดง - 0
20 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 20,900 26,800 แสดง - 0
21 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 20,900 26,800 แสดง - 0
22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 20,900 26,800 แสดง - 0
23 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 20,900 26,800 แสดง - 0
24 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 20,900 26,800 แสดง - 0
25 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
26 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
27 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
28 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
29 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
30 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65 19,900 25,800 แสดง - 0
31 ต.ค. 65 - 4 พ.ย. 65 18,900 24,800 แสดง - 0
6 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
7 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
13 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
14 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
20 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
21 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
27 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65 17,900 23,800 แสดง - 0
28 พ.ย. 65 - 2 ธ.ค. 65 17,900 23,800 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลีใต้KOREA NEW NORMAL - AUTUMN - FORWEB 5D 3N
ทัวร์เกาหลีใต้KOREA NEW NORMAL - AUTUMN - FORWEB 5D 3N
ราคาเริ่มต้น 17,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน