จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ต้อนรับเปิดประเทศ 3D 2N

รหัสทัวร์ : CONC220245
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ต้อนรับเปิดประเทศ 3D 2N

เดินทางช่วง
8 ก.ค. 65 - 18 ก.ย. 65 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 14,999 17,999 แสดง - 18
Sold Out
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 15,999 18,999 แสดง - 18
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 14,999 17,999 แสดง - 18
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 15,999 18,999 แสดง - 18

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ต้อนรับเปิดประเทศ 3D 2N
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ต้อนรับเปิดประเทศ 3D 2N
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน