จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ตุรกี Turkey Lavender Lover 8D5N

รหัสทัวร์ : CONC220235
ทัวร์ตุรกี Turkey Lavender Lover 8D5N

  • อิสตนั บลู (ตรุ กี) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – บนัไดหลากสีย่าน BALAT – ล่องเรือ ชมช่องแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม อะโครโปลิส –เมืองคูซาดาซี– ร้านเครื่องหนัง อะโครโปลิส –เมืองคูซาดาซี– ร้านเครื่องหนัง
เดินทางช่วง
10 ก.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 40,999 48,499 แสดง - 0
11 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65 40,999 48,499 แสดง - 0
12 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 40,999 48,499 แสดง - 0
13 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 40,999 48,499 แสดง - 0
14 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 39,999 47,499 แสดง - 0
7 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 40,999 48,499 แสดง - 0
12 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 40,999 48,499 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ตุรกี Turkey Lavender Lover 8D5N
ทัวร์ตุรกี Turkey Lavender Lover 8D5N
ราคาเริ่มต้น 39,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน