จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู Jeju Gold Package 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CONC220160
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู Jeju Gold Package 4 วัน 2 คืน

  • ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค – แหลมซงอัคซาน - วัดซันบัง โพมุนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอู ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
เดินทางช่วง
27 ก.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 ( 40 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
29 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
30 ก.ย. 65 - 1 พ.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
2 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
3 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
4 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
5 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
7 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
9 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
10 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 16,999 16,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 19,999 19,999 แสดง - 0
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 18,999 18,999 แสดง - 0
14 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
17 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
18 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
19 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 16,999 16,999 แสดง - 0
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 16,999 16,999 แสดง - 0
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
24 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
25 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
26 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
27 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
29 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
30 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
31 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
1 พ.ย. 65 - 4 พ.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
2 พ.ย. 65 - 5 พ.ย. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
3 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 15,999 15,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู Jeju Gold Package 4 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู Jeju Gold Package 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน