จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู Jeju Gold Package 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CONC220159
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู Jeju Gold Package 4  วัน 2 คืน

  • ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค – แหลมซงอัคซาน - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND --หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอู ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
เดินทางช่วง
7 ก.ค. 65 - 26 ก.ย. 65 ( 86 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 12,999 12,999 แสดง - 0
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65 12,999 12,999 แสดง - 0
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 12,999 12,999 แสดง - 0
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 12,999 12,999 แสดง - 0
11 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
12 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65 17,999 17,999 แสดง - 0
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 16,999 16,999 แสดง - 0
15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 12,999 12,999 แสดง - 0
17 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 12,999 12,999 แสดง - 0
18 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 12,999 12,999 แสดง - 0
19 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 12,999 12,999 แสดง - 0
20 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
26 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
27 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65 17,999 17,999 แสดง - 0
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 16,999 16,999 แสดง - 0
29 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
30 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
31 ก.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
1 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
2 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
3 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
5 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
6 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
8 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
9 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
10 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 15,999 15,999 แสดง - 0
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 17,999 17,999 แสดง - 0
12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
13 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
13 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 18,999 18,999 แสดง - 0
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
15 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
15 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
16 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
16 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
17 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
17 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
19 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
22 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
22 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
23 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
23 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
24 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
26 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
27 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
29 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
30 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
31 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
2 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
4 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
5 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
7 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
9 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
12 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
14 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
16 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
19 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
20 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 13,999 13,999 แสดง - 0
21 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
22 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0
23 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 14,999 14,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู Jeju Gold Package 4  วัน 2 คืน
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู Jeju Gold Package 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน