จ.- ส. 09.00-18.00 น.

มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์

รหัสทัวร์ : CONC210056
มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์

เดินทางช่วง
9 ก.พ. 65 - 6 มี.ค. 65 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65 28,900 33,400 แสดง - 15
16 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65 28,900 33,400 แสดง - 15
2 มี.ค. 65 - 6 มี.ค. 65 28,900 33,400 แสดง - 15

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์
มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์
ราคาเริ่มต้น 28,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน