จ.- ส. 09.00-18.00 น.

น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ : CONC210027
น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน2คืน

  • วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล – อำเภอปัว – วัดภูเก็ต ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน
  • วันศรีพันต้น – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง
เดินทางช่วง
11 พ.ย. 64 - 27 ธ.ค. 64 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ย. 64 - 15 พ.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ย. 64 - 18 พ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ย. 64 - 22 พ.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ย. 64 - 1 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
Sold Out
1 ธ.ค. 64 - 3 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ธ.ค. 64 - 9 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
Sold Out
11 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 0
Sold Out
15 ธ.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
Sold Out
18 ธ.ค. 64 - 20 ธ.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 0
Sold Out
20 ธ.ค. 64 - 22 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
Sold Out
22 ธ.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
Sold Out
25 ธ.ค. 64 - 27 ธ.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน2คืน
น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน