จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์เชียงใหม่ เหนือเมฆ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน

ทัวร์เชียงใหม่ เหนือเมฆ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC200326
ทัวร์เชียงใหม่ เหนือเมฆ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน

  • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ - ร้านอุตสาชงที่บ้าน - แม่กำปอง – The Giant Chiangmai – ม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ถนนคนเดินท่าแพ ร้านโกเหน่ง – วัดศรีสุพรรณ - บ้านข้างวัด - One Nimman – ถนนนิมมานเหมินทร์ –ตลาดวโรรส – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
เดินทางช่วง
14 ส.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 8,888 10,888 แสดง - 0
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 8,888 10,888 แสดง - 0
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 7,888 9,888 แสดง - 0
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 9,888 11,888 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชียงใหม่ เหนือเมฆ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน
ทัวร์เชียงใหม่ เหนือเมฆ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 7,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน