จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • HZG-ZRGN01-FD32 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N

HZG-ZRGN01-FD32 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N

รหัสสินค้า: CONC200313
HZG-ZRGN01-FD32 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N

  • วัดไจ้คะวาย,พระราชวังบุเรงนอง,วัดมหาเจดีย์,พระธาตุอินทร์แขวน,เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา),พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว,พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น,เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน),พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ),พระเจดีย์โบตะทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ
  • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
  • เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู,เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
เดินทางช่วง
10 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 25
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 25
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HZG-ZRGN01-FD32 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N
HZG-ZRGN01-FD32 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน