จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู JEJU SLIVER PACKAGE IN SEPTEMBER 4D2N

รหัสทัวร์ : CONC200297
ทัวร์เชจู JEJU SLIVER PACKAGE IN SEPTEMBER 4D2N

  • วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค - โปรแกรมเพิ่มเติม ไร่ชาโอซุลลอค / เท็ดดี้แบร์ ซาฟารี /โชว์กายกรรม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – โปรแกรมเพิ่มเติม ปั่นจักรยานเรียลไบท์ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.ย. 63 - 4 ก.ย. 63 6,490 11,390 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 6,490 11,390 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 6,490 11,390 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 6,490 11,390 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 6,490 11,390 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63 6,490 11,390 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 6,490 11,390 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 6,490 11,390 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 6,490 11,390 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 6,490 11,390 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 6,590 11,490 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู JEJU SLIVER PACKAGE IN SEPTEMBER 4D2N
ทัวร์เชจู JEJU SLIVER PACKAGE IN SEPTEMBER 4D2N
ราคาเริ่มต้น 6,490
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน