จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA GRAND WINTER 5D3N

รหัสทัวร์ : CONC200291
ทัวร์เกาหลี KOREA GRAND WINTER 5D3N

  • หมู่บ้าน LA PROVENCE | เกาะนามิ | อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK กิมจิ+ฮันบก | สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด) | HOLLYWOOD SKY SHOW | ศูนย์เครื่องสำอาง
  • พระราชวังเคียงบ็อก | BLUE HOUSE | DUTY FREE | คลองชองเกชอน | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง | LINE FRIENDS STORE | ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท | TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM | SUPERMARKET
เดินทางช่วง
24 ม.ค. 64 - 4 เม.ย. 64 ( 66 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
25 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
26 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
27 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
28 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
29 ม.ค. 64 - 2 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
30 ม.ค. 64 - 3 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
31 ม.ค. 64 - 4 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
1 ก.พ. 64 - 5 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
2 ก.พ. 64 - 6 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
3 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
4 ก.พ. 64 - 8 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
5 ก.พ. 64 - 9 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
6 ก.พ. 64 - 10 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
7 ก.พ. 64 - 11 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
8 ก.พ. 64 - 12 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
9 ก.พ. 64 - 13 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
10 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
11 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
12 ก.พ. 64 - 16 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
13 ก.พ. 64 - 17 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
14 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
15 ก.พ. 64 - 19 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
16 ก.พ. 64 - 20 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
17 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
18 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
19 ก.พ. 64 - 23 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
20 ก.พ. 64 - 24 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
21 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
22 ก.พ. 64 - 26 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
23 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
24 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
25 ก.พ. 64 - 1 มี.ค. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
26 ก.พ. 64 - 2 มี.ค. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
27 ก.พ. 64 - 3 มี.ค. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
28 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
1 มี.ค. 64 - 5 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
3 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
4 มี.ค. 64 - 8 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
5 มี.ค. 64 - 9 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
6 มี.ค. 64 - 10 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
7 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
8 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
9 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
10 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
11 มี.ค. 64 - 15 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
12 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
13 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
14 มี.ค. 64 - 18 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
15 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
16 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64 19,999 24,899 แสดง - 0
17 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
18 มี.ค. 64 - 22 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
19 มี.ค. 64 - 23 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
20 มี.ค. 64 - 24 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
21 มี.ค. 64 - 25 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
22 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
23 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
24 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
25 มี.ค. 64 - 29 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
26 มี.ค. 64 - 30 มี.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
27 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
28 มี.ค. 64 - 1 เม.ย. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
29 มี.ค. 64 - 2 เม.ย. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
30 มี.ค. 64 - 3 เม.ย. 64 20,999 25,899 แสดง - 0
31 มี.ค. 64 - 4 เม.ย. 64 21,999 26,899 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA GRAND WINTER 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA GRAND WINTER 5D3N
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน