จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER'S SOUL 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : CONC200289
ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER'S SOUL 5วัน 3คืน

  • เกาะนามิ | ปั่น RAIL BIKE | สะพานกระจก | อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PARK สตรอว์เบอรีฟาร์ม | วัดวาวูจองซา | ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+ถ่ายภาพ 3 มิติ | สวนสนุก EVERLAND
  • พระราชวังชางด็อก | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE | ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. 63 - 4 เม.ย. 64 ( 118 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 17,999 22,899 แสดง - 0
6 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 17,999 22,899 แสดง - 0
7 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
8 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
9 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
12 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
13 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
14 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
15 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
16 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
19 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
20 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
21 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
22 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
23 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 17,999 22,899 แสดง - 0
24 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 18,999 23,899 แสดง - 0
25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 19,999 24,899 แสดง - 0
26 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 20,999 25,899 แสดง - 0
27 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 21,999 26,899 แสดง - 0
28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
31 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 23,999 28,899 แสดง - 0
1 ม.ค. 64 - 5 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
2 ม.ค. 64 - 6 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
3 ม.ค. 64 - 7 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
4 ม.ค. 64 - 8 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
5 ม.ค. 64 - 9 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
6 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
7 ม.ค. 64 - 11 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
8 ม.ค. 64 - 12 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
9 ม.ค. 64 - 13 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
10 ม.ค. 64 - 14 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
11 ม.ค. 64 - 15 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
12 ม.ค. 64 - 16 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
13 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
14 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
15 ม.ค. 64 - 19 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
16 ม.ค. 64 - 20 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
16 ม.ค. 64 - 20 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
17 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
18 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
19 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
20 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
21 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
22 ม.ค. 64 - 26 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
23 ม.ค. 64 - 27 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
24 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
25 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
26 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
27 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
28 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
29 ม.ค. 64 - 2 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
30 ม.ค. 64 - 3 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
31 ม.ค. 64 - 4 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
1 ก.พ. 64 - 5 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
2 ก.พ. 64 - 6 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
3 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
4 ก.พ. 64 - 8 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
5 ก.พ. 64 - 9 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
6 ก.พ. 64 - 10 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
7 ก.พ. 64 - 11 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
8 ก.พ. 64 - 12 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
9 ก.พ. 64 - 13 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
10 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
11 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
12 ก.พ. 64 - 16 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
13 ก.พ. 64 - 17 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
14 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
15 ก.พ. 64 - 19 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
16 ก.พ. 64 - 20 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
17 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
18 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
19 ก.พ. 64 - 23 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
20 ก.พ. 64 - 24 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
21 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
22 ก.พ. 64 - 26 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
23 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
24 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
25 ก.พ. 64 - 1 มี.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
26 ก.พ. 64 - 2 มี.ค. 64 17,999 22,899 แสดง - 0
27 ก.พ. 64 - 3 มี.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
28 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
1 มี.ค. 64 - 5 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
2 มี.ค. 64 - 6 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
3 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
4 มี.ค. 64 - 8 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
5 มี.ค. 64 - 9 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
6 มี.ค. 64 - 10 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
7 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
8 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
9 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
10 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
11 มี.ค. 64 - 15 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
12 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
13 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
14 มี.ค. 64 - 18 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
15 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
16 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64 13,999 18,899 แสดง - 0
17 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
18 มี.ค. 64 - 22 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
19 มี.ค. 64 - 23 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
20 มี.ค. 64 - 24 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
21 มี.ค. 64 - 25 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
22 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
23 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
24 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
25 มี.ค. 64 - 29 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
26 มี.ค. 64 - 30 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
27 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
28 มี.ค. 64 - 1 เม.ย. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
29 มี.ค. 64 - 2 เม.ย. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
30 มี.ค. 64 - 3 เม.ย. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
31 มี.ค. 64 - 4 เม.ย. 64 15,999 20,899 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER'S SOUL 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER'S SOUL 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน