จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER'S SOUL 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : CONC200289
ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER'S SOUL 5วัน 3คืน

  • เกาะนามิ | ปั่น RAIL BIKE | สะพานกระจก | อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PARK สตรอว์เบอรีฟาร์ม | วัดวาวูจองซา | ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+ถ่ายภาพ 3 มิติ | สวนสนุก EVERLAND
  • พระราชวังชางด็อก | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE | ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
เดินทางช่วง
28 ก.พ. 64 - 4 เม.ย. 64 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ก.พ. 64 - 4 มี.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
1 มี.ค. 64 - 5 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
2 มี.ค. 64 - 6 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
3 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
4 มี.ค. 64 - 8 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
5 มี.ค. 64 - 9 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
6 มี.ค. 64 - 10 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
7 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
8 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
9 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
10 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
11 มี.ค. 64 - 15 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
12 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
13 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
14 มี.ค. 64 - 18 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
15 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
16 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64 13,999 18,899 แสดง - 0
17 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
18 มี.ค. 64 - 22 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
19 มี.ค. 64 - 23 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
20 มี.ค. 64 - 24 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
21 มี.ค. 64 - 25 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
22 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
23 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
24 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
25 มี.ค. 64 - 29 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
26 มี.ค. 64 - 30 มี.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
27 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
28 มี.ค. 64 - 1 เม.ย. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
29 มี.ค. 64 - 2 เม.ย. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
30 มี.ค. 64 - 3 เม.ย. 64 14,999 19,899 แสดง - 0
31 มี.ค. 64 - 4 เม.ย. 64 15,999 20,899 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER'S SOUL 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER'S SOUL 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน