จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12 5D 3N

รหัสสินค้า: CONC200288
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12 5D 3N

  • ไฮไลท์!! สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ เทศกาลชมดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
เดินทางช่วง
11 ก.ค. 63 - 4 ก.ย. 63 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
11 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
12 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
13 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
14 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
15 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
18 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
19 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
13 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
15 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
16 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
17 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
18 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
20 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
22 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
23 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
24 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
25 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
27 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
29 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
30 ส.ค. 63 - 3 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
31 ส.ค. 63 - 4 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12 5D 3N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12 5D 3N
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน