จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA PARADISE SHINING 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC200287
ทัวร์เกาหลี KOREA PARADISE SHINING 5 วัน 3 คืน

  • ไปเที่ยวไหนบ้าง ● PARADISE CITY ● สวนอันยาง ● หมู่บ้านอึนพยอง ● กิมจิ+ชุดฮันบก ● EVERLAND ● ร้าน SEOUL BOOK BOGO ● มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ● อุทยานฯ ทงแดมุน ● เมียงดง ● 943 KING'S CROSSCAFÉ ● คาเฟ่ SEOULISM ● ช้อปปิ้งย่านฮงแด ● ONE PIECE CAFÉ ● LINE FRIENDS STORE
เดินทางช่วง
1 ก.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
2 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
4 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
5 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
6 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
7 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
11 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
12 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
13 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
15 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
18 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
19 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
20 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
21 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
25 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
26 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
27 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
28 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
30 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
31 ก.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA PARADISE SHINING 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA PARADISE SHINING 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน