จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA COLORING ANSAN 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC200286
ทัวร์เกาหลี KOREA COLORING ANSAN 5 วัน 3 คืน

  • สะพานแขวนมาจัง | สวนอินชอนแกรนด์ปาร์ค | ANSAN STARLIGHT VILLAGE สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I กิมบับ + ฮันบก | ศูนย์เวชสำอาง | ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
  • พระราชวังถ็อกซูกุง | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ศูนย์สมุนไพร | สวนฮานึลปาร์ค | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL FOREST | DUTY FREE | ศูนย์โสม | ศูนย์พลอยอเมทิส | SUPERMARKET
เดินทางช่วง
23 ก.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 ( 58 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
24 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
26 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
27 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
28 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
29 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
1 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
3 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
4 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
5 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
6 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
8 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
11 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
12 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
13 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
18 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
19 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
20 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
24 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
25 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
26 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
27 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
28 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
31 ต.ค. 63 - 4 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
1 พ.ย. 63 - 5 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
2 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
3 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
4 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
5 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
7 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
8 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
9 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
10 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
11 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
12 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
14 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
15 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
16 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
17 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
18 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
19 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA COLORING ANSAN 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA COLORING ANSAN 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน