จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC200285
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL 5 วัน 3 คืน

  • เกาะนามิ I หุบเขาโพชอน + พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ I รถรางMONORAIL(รวมค่าบัตร) กิมจิ+ฮันบก I ถ่ายภาพ 3 มิติ I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I ศูนย์เครื่องสำอาง
  • วัดบงอึนซา I ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์สมุนไพร พระราชวังชางด็อกกุง I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE | ช้อปปิ้งย่านฮงแด + คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I DUTY FREE
เดินทางช่วง
31 ต.ค. 63 - 23 พ.ย. 63 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ต.ค. 63 - 4 พ.ย. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
1 พ.ย. 63 - 5 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
2 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
3 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
4 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
5 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
7 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
8 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
9 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
10 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
11 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
12 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
14 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
15 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
16 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
17 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
18 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
19 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 14,999 19,899 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน