จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS (5D3N)

รหัสสินค้า: CONC200275
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS (5D3N)

  • โตเกียว (นาริตะ) – ไซตามะ – คาวาโกเอะ – ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าฮิกาวะ) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) ชมทุ่งพิงค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ชินจูกุ
เดินทางช่วง
6 พ.ค. 63 - 9 มิ.ย. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 22,999 29,499 แสดง - 0
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 22,999 29,499 แสดง - 0
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 22,999 29,499 แสดง - 0
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 22,999 29,499 แสดง - 0
10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
16 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
17 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
18 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
19 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
31 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 0
1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 0
2 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 0
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 21,999 28,499 แสดง - 0
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 21,999 28,499 แสดง - 0
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS (5D3N)
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS (5D3N)
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน