จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI PINKMOSS 5D3N

รหัสสินค้า: CONC200274
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI PINKMOSS 5D3N

  • โตเกียว (นาริตะ) – ศาลเจ้าเนซุ - วัดอาซากุสะ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอไดบะ – ชมเทศกาลพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน – อิออน มอลล์ - นาริตะ
  • ตลาดปลาซึกิจิ – อูเอะโนะ - ช็อปปิ้งย่านฮาราจุกุ – ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ - นาริตะ
เดินทางช่วง
20 พ.ค. 63 - 4 ก.ค. 63 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 24,999 31,999 แสดง - 0
Sold Out
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 24,999 31,999 แสดง - 0
Sold Out
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
6 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 20,999 27,999 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out
30 มิ.ย. 63 - 4 ก.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI PINKMOSS 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI PINKMOSS 5D3N
ราคาเริ่มต้น 20,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน