จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์จอร์เจีย THE HEAVEN OF GEORGIA 6D4N

รหัสสินค้า: CONC200273
ทัวร์จอร์เจีย THE HEAVEN OF GEORGIA 6D4N

  • เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - - ป้อมนาริคาร่า - ถนนคนเดินชาเดอนี่ ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
  • เมืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี – The Chronicle Of Georgia - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ วิหารบอดี – เมืองซิกนากี - ควาเรลี – สวนไร่องุ่น – เมืองทบิลิซี
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
3 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 35,999 43,999 แสดง - 0
7 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 35,999 43,999 แสดง - 0
11 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
15 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
19 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
23 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 35,999 43,999 แสดง - 0
27 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 35,999 43,999 แสดง - 0
31 ก.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
4 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
8 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 35,999 43,999 แสดง - 0
12 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 35,999 43,999 แสดง - 0
16 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
20 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
24 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
1 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
5 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
9 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
17 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
21 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
25 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 0
29 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 33,999 41,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จอร์เจีย THE HEAVEN OF GEORGIA 6D4N
ทัวร์จอร์เจีย THE HEAVEN OF GEORGIA 6D4N
ราคาเริ่มต้น 33,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน