จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี PARADISE SHINING 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC200264
ทัวร์เกาหลี PARADISE SHINING 5วัน 3คืน

  • PARADISE CITY I สวนศิลปะอันยาง I หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง | กิมบับ+ชุดฮันบก มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา | ศูนย์เวชสำอาง| อุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน
  • ร้านหนังสือ SEOUL BOOK BOGO | คาเฟ่ SEOULISM | ศูนย์พลอยอเมทิส | DUTY FREE | ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง | LINE FRIENDE STORE ช้อปปิ้งย่านฮงแด | 943 KING'S CROSS CAFÉ | ONE PIECE CAFÉ | SUPERMARKET
เดินทางช่วง
2 พ.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 ( 90 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
4 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
5 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
16 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
17 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
18 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
19 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
31 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
2 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
6 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
7 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
8 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
9 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
13 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
15 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
16 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
20 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
21 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
22 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 11,999 16,899 แสดง - 0
23 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
27 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
28 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
29 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
30 มิ.ย. 63 - 4 ก.ค. 63 12,999 17,899 แสดง - 0
1 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
2 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
4 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
5 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
6 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
7 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
11 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
12 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
13 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
14 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
15 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
18 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
19 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
20 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
21 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
25 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
26 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
27 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
28 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
30 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
31 ก.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี PARADISE SHINING 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี PARADISE SHINING 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน